Menu

Zaangażowanie kilku kierowników projektów, menedżerów

Jak to działa?

Wszystko odbywa się za pomocą przycisku Zaproś kierownika projektu. Każdy zaproszony kierownik/menedżer może współpracować na kilka sposbów. Wystarczy wybrać przycisk Rola kolegi. Jeżeli na przykład chcesz, żeby dana osoba otrzymywała powiadomienia o wszystkich nowych kandydatach, ale jego przełożony już nie.

Sni_mek_obrazovky_2019-03-08_v_13.32.22.png

Jeżeli przeprowadzasz wstępny wybór kandydatów dla menedżerów, w kroku Wyślij menedżerowi możesz wybrać, komu chcesz przesłać profile, a komu nie.

Sni_mek_obrazovky_2019-03-08_v_13.37.59.png

Każdy z wybranych menedżerów otrzyma następnie e-mail z liczbą kandydatów oczekujących na jego/jej opinię. Dlatego liczba kandydatów przypadających na menedżera może się różnić. Menedżer za pomocą jednego kliknięcia przejdzie do listy wyselekcjonowanych kandydatów oczekujących na jego ocenę. Filtr Opinia kierownika filtruje każdemu menedżerowi kandydatów zgodnie z jego oceną.

Sni_mek_obrazovky_2019-03-08_v_13.38.55.png

Menedżerowie widzą nawzajem swoje opinie na temat konkretnego kandydata, ale nie mogą wpłynąć na swoje oceny. Mogą oni również dodawać i wyświetlać notatki.

Na jedno rekrutowane stanowisko przypada jeden zbiorczy e-mail dziennie, z którego dowiesz się, kto jak ocenił danego kandydata. Klikając w Teamio, zobaczysz listę wszystkich kandydatów, którzy spodobali się co najmniej jednemu menedżerowi i którzy czekają na zaproszenie na rozmowę. Wśród nienadających się kandydatów znajdą się tylko ci, którzy nie spodobali się nikomu, możesz zatem odrzucić ich oferty.

Sni_mek_obrazovky_2019-03-08_v_13.46.19.png

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Poprzedni temat
Następny temat
Czytaj dalej